Dumneavoastră sau cineva din apropiaţii dumneavoastră suferă de horăit? Nu sunteţi satisfăcuţi de calitatea somnului? Prezentaţi mai multe acute care par a fi legate de somn? Noi cunoaştem cum poate fi soluţionată problema dumneavoastră!

Как это работает

 

1. Verificaţi-vă horăitul GRATUIT! Deja această noapte

Mai departe

 

2. Treceţi examenul medical, dacă s-a determinat …

Mai departe

 

3. Procurarea echipamentelor şi iniţierea tratamentului cu aparataj specializat

Mai departe

 

4. Controlul la distanţă al eficienţei terapiei pe termen lung …

Mai departe

PENTRU PACIENŢI

1. Verificaţi-vă horăitul GRATUIT! Deja această noapte

Aplicaţia «Доктор СНЮСЬ»

Sindromul de apnee obstructivă de somn este una dintre cele mai răspândite şi periculoase dereglări ale somnului care poate fi cauza sau factorul de agravare a altor afecţiuni cum sunt diabetul, bolile sistemului cardiovascular, obezitatea şi depresia. 85% din pacienţi cu sindromul de apnee nu cunosc că suferă de această boală. Mai mult ca atât, ei nu conştientizează riscul şi nu se adresează pentru a primi tratamentul corespunzător, de aceasta diagnosticarea la timp a apneei este foarte importantă. Anume de aceasta acum noi oferim un produs digital individualizat pentru screeningul apnoe pe baza înregistrărilor sonore ale horăitului.

Instalaţi pe telefon aplicaţia inovaţională pentru dispozitive mobile, această aplicaţie va permite medicului să stabilească diagnoza preliminară pentru a spune cu siguranţă dacă trebuie să treceţi procedura completă de diagnosticare medicală. Aplicaţia efectuează înregistrarea audio şi analizează schemele caracteristice respiraţiei pacienţilor care suferă de sindromul de apnee obstructivă de somn.

Diagnosticarea apneei în condiţiile actuale nu mai este aşa de complexă, dar adeseori în procesul de colectare a datelor de anamneză este greu de formulat suspiciuni privind oprirea respiraţiei la pacient, deoarece simptomele apneei obstructive de somn sunt mascate sub simptomele altor afecţiuni şi este greu de asociat simptomele zilnice cu patologia manifestată în timpul somnului.

Majorarea accesibilităţii screeningului contribuie la majorarea numărului de persoane care pot beneficia de asistenţă medicală, la reducerea numărului de pacienţi care suferă de forme medii şi grave de apnee şi ca urmare – la majorarea calităţii şi duratei de viaţă a pacienţilor noştri, acesta fiind scopul nostru principal.

PENTRU PACIENŢI

2. Treceţi examenul medical, dacă s-a stabilit un risc înalt de apnee — Somnografia computerizată, ea va arăta …

tipul apneei, gradul de severitate şi gradul modificărilor parametrilor fiziologici cum sunt saturaţia sângelui cu oxigen, răspândirea undei de impuls, ritmul cardiac, tonusul vaselor arteriale periferice, poziţia corpului, fluxul de aer prin nas şi gură, horăitul, mişcările muşchilor cutiei toracice, mişcările micro ale extremităţilor. Acest studiu va permite de a analiza concomitent toţi aceşti parametri şi va permite medicului să stabilească diagnoza corectă şi de a prescrie tratamentul eficient.

Diagnosticarea medicală a horăitului şi a dereglărilor de respiraţie asociate cu somnul se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv portativ care nu cauzează nici un disconfort. Dispozitivul vă permite să vă întoarceţi de pe o parte pe alte în timpul somnului sau să vizitaţi toaleta.

Există trei variante de acest serviciu.

Toate trei variante includ consultaţia medicului-somnolog după obţinerea rezultatelor diagnostice.

PENTRU PACIENŢI

3. Procurarea echipamentului şi iniţierea tratamentului este posibilă după procedura de diagnosticare şi stabilirea definitivă a diagnozei.

Specialistul nostru vă va ajuta să alegeţi corect tipul şi modelul aparatului pentru terapie. Alegerea măştii corespunzătoare este un factor foarte important pentru eficienţa CPAP-terapiei, deoarece lipsa scurgerilor de aer ca urmare a aplicării anatomice corespunzătoare a măştii este o precondiţie esenţială pentru un somn confortabil în decursul întregii nopţi. După procurarea aparatului şi măştii pentru СРАР-terapie specialistul nostru va livra un instructaj amănunţit privind utilizarea dispozitivului şi sub conducerea lui dumneavoastră veţi efectua ajustarea lui iniţială. Procurând dispozitivele noastre, veţi putea primi o consultaţie suplimentară gratuită în regim online la orice etapă de adresare, iar dacă aţi achitat costul consultaţiei până la procurarea dispozitivului, costul consultaţiei va fi dedus din costul dispozitivului.

Ulterior, în dependenţă de dispozitivele procurate, veţi avea posibilitatea de a corecta parametrii terapeutici ai aparatului prin intermediul reţelei Internet.

PENTRU PACIENŢI

4. Controlul la distanţă al eficienţei terapiei pe termen lung (în decursul unei luni), cu corectarea parametrilor terapeutici

Doritorii pot procura versiunile dispozitivelor cu suport suplimentar wi-fi sau bluetooth, cu ajutorul lor dispozitivul poate fi conectat la reţeaua Internet, iar apoi prin intermediul serviciilor cloud poate fi asigurată monitorizarea terapiei în dinamică, peste o jumătate de an controlul poate fi repetat şi tratamentul poate fi corectat la necesitate, aceste funcţionalităţi fiind îndeosebi de comode cât pentru medic, atât şi pentru pacient. Însuşi pacientul poate urmări indicatorii săi cu ajutorul aplicaţiei specializate. Consultantul nostru vă va explica cum poate fi instalată aplicaţia şi cum ea urmează a fi conectată la dispozitivul dumneavoastră.

PENTRU PACIENŢI

3.  Приобрести оборудование и начать аппаратное лечение возможно после проведения диагностики и постановки диагноза.

Наш специалист поможет Вам правильно выбрать вид и модель аппарата для терапии. Подбор подходящей маски, является очень важным фактором эффективности CPAP-терапии потому, что отсутствие утечек воздуха как следствие анатомического совпадения это залог комфортного сна в течение всей ночи. После приобретения аппарата и маски для СРАР-терапии наш специалист проведет подробный инструктаж по использованию оборудования, и сделает предварительную настройку. Приобретая наше оборудование, Вы можете получить информационную онлайн-консультацию специалиста на любом этапе обращения.

В дальнейшем, в зависимости от оборудования, которое Вы приобрели, у Вас есть возможность провести коррекцию терапевтических показателей аппарата посредством сети интернет под руководством специалиста.

PENTRU PACIENŢI

4. Длительный удаленный контроль эффективности терапии (в течение одного месяца), с коррекцией терапевтических показателей.

Желающие могут приобрести версии аппаратов с дополнительной поддержкой wi-fi или bluetooth, с помощью которых можно подсоединить аппарат к сети интернет и через облачные сервисы осуществлять наблюдение за динамикой терапии, через полгода, можно повторить контроль и при необходимости провести коррекцию, что весьма удобно как для врача, так и для пациента. Сам пациент тоже может следить за своими показателями используя приложение. Наш консультант объяснит как установить и подключить приложение к Вашему аппарату.

Отправить заявку